Japanese Cloisonne Vase

Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187

Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187

Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187    Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187
Surprisingly, the bamboo design is difficult to obtain.
Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187    Japanese shippou Cloisonne vase Bamboo design w / box PV187